Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Câu hỏi khảo sát
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường

Tin tức > Tin tức
THÔNG BÁO V/V NỘP NIÊN LUẬN NĂM 4 KHÓA 2015 & DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NIÊN LUẬN
07/11/2018 GMT+7

THÔNG BÁO V/V NỘP NIÊN LUẬN NĂM 4 KHÓA 2015


* DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NIÊN LUẬN: DOWNLOAD


(LƯU Ý: NHỮNG BẠN TRONG FILE DANH SÁCH CHƯA CÓ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN thì hoặc do đề tài quá cũ hoặc quá chung chung nên không có giáo viên nào tiếp nhận => Các em nên đổi đề tài và TỰ LIÊN HỆ với giáo viên nhờ hướng dẫn.)


1. BỐ CỤC NIÊN LUẬN

Bài niên luận hoàn chỉnh phải có đầy đủ các phần sau:

- Trang bìa cứng (Lưu ý: phải ghi đúng tên và học hàm – học vị của GVHD)

- Trang bìa lót (Lưu ý: phải ghi đúng tên và học hàm – học vị của GVHD)

- Mục lục (tự động, không làm thủ công)

-Dẫn nhập (phải có đủ các tiểu mục sau: Lý do chọn đề tài; Lịch sửnghiên cứu vấn đề; Đối tượng và phạm vi nghiên cứu; Phương pháp nghiêncứu; Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn; Bố cục đề tài)

- Nội dung các chương

- Kết luận

- Tài liệu tham khảo

- Phụ lục (nếu có)

2. QUY CÁCH TRÌNH BÀY:

Phải đảm bảo tối thiểu những yêu cầu dưới đây:

- Font: Times new roman

- Size: 13 (Tên các đề mục lớn như Mục lục, Dẫn nhập, Các chương... size lớn hơn, thường 15 là vừa)

- Giãn cách dòng (line): 1.5 .

- Giãn cách đoạn (Paragraph Spacing): Before 6, After 6

- Canh lề: trên 2.5 cm, dưới 3 cm, trái 3.5 cm, phải 2 cm.

- Đánh số trang tự động ở giữa chân trang (ở giữa, phía cuối trang)

- In 1 mặt, khổ giấy A4

- Tối thiểu 30 trang, tối đa (khoảng) 50 trang

3. THỜI HẠN NỘP BÀI:

- Sinh viên phải nộp đủ 2 bản: 1 bản in + 1 bản điện tử (file word)

- Hạn chót nộp bản in về văn phòng bộ môn: 11g30 ngày 15.03.2019

- Đồng thời, mỗi sinh viên phải nộp file word bài niên luận hoàn chỉnh (đặt tên file bằng tiếng Việt KHÔNG có dấu: HO TEN – TEN DE TAI.doc) và file excel thông tin (theo mẫu đính kèm bên dưới) cho lớp trưởng (thời hạn do lớp trưởng quy định nhưng phải trước ngày 15.03.2019)

- Lớp trưởng tổng hợp các file word bài niên luận hoàn chỉnh thành một folder, nén lại rồi gửi kèm theo file excel thông tin (tổng hợp lại từ các file excel thông tin các bạn đã gửi cho lớp trưởng, cũng theo mẫu đã đính kèm) về email nienluan.hanquochoc@gmail.com(chủ đề subject email ghi rõ là: KÍNH GỬI CÁC NIÊN LUẬN LỚP ???-2015) đồng thời CC đến email giaovukhoahanquochoc@gmail.com => hạn chót nộp toàn bộ 2 files (file nén các bài niên luận + file excel thông tin danh sách niên luận của lớp đã tổng hợp lại): 11g00 ngày 15.03.2019.

- Các trường hợp khác (học lại, cải thiện, du học về... mà không theo đơn vị lớp nào): tự gửi các files (file word và file excel thông tin) về email trên. Trường hợp thuộc đơn vị lớp nào đó thì nộp cho lớp trưởng như cách thức nêu trên.


FILE EXCEL THÔNG TIN


FILE EXCEL THÔNG TIN (link dự phòng)


* Lưu ý: Bản in nộp về văn phòng bộ môn phải có chữ ký xác nhận của GVHD ở trang bìa lót (để tránh các trường hợp sinh viên: không có bất kỳ sự liên hệ nào với GVHD trong suốt quá trình làm niên luận; có liên hện hưng không gửi bản cuối cùng cho GVHD góp ý trước khi in...)

4. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM NIÊN LUẬN:

- Liên hệ với GVHD

- Thái độ nghiên cứu

- Đảm bảo tiến độ

- Nội dung

- Hình thức trình bày

KHOA HÀN QUỐC HỌC - FACULTY OF KOREAN STUDIES - 한국학부
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
*Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Các tin khác
Đào tạo