Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường

Tin tức > Thông báo
Đăng ký bổ sung, hủy môn học, điều chỉnh lớp đăng ký học kỳ hè năm học 2018-2019 dành cho sinh viên hệ Chính quy
13/06/2019 GMT+7
[Đăng ngày: 11/06/2019]

                              

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số:   /XHNV-ĐT                                                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký bổ sung, hủy môn và điều chỉnh lớp học

HK hè, năm học 2018 – 2019

 

Phòng Đào tạo thông báo thời gian bổ sung, hủy môn học và chuyển lớp học trong HK hè, năm học 2018 – 2019 cho sinh viên hệ chính quy theo lịch như sau:

  • Khóa 2014, 2015, 2016 đăng ký từ 9h00 ngày 17/6/2019 đến hết ngày 18/6/2019.
  • Khóa 2017, 2018 đăng ký từ 9h00 ngày 19/6/2019 đến hết ngày 20/6/2019.

 

v  Sinh viên lưu ý:

  • Sinh viên vào website của phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu của các môn học đại cương và liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học chuyên ngành.
  • Các khoa có mở môn học trong HK hè gồm có: Giáo dục học, Du lịch, Hàn quốc học, Ngữ văn Anh, Ngữ văn Đức, Ngữ văn Trung Quốc, Nhân học, Văn hóa học.
  • Các môn đại cương có mở trong HK hè:

STT        Mã MH           Tên MH

1.             DAI001          Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1

2.             DAI002          Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 2

3.             DAI012          Cơ sở văn hóa Việt Nam

4.             DAI006          Môi trường và phát triển

5.             DAI016          Lịch sử văn minh thế giới

6.             DAI004          Tư tưởng Hồ Chí Minh

7.             DAI013          Dẫn luận ngôn ngữ học

8.             DAI024          Pháp luật đại cương

9.             DAI046          Kỹ năng mềm

10.           DAI003          Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

11.           DAI005          Thống kê cho khoa học xã hội

12.           DAI025          Mỹ học đại cương

13.           DAI014          Ngôn ngữ học đối chiếu

  • Sinh viên chọn chức năng “Chuyển nhóm” để chuyển đổi giữa các lớp (có thể giữ lại lớp cũ nếu những lớp khác báo FULL), nếu sử dụng chức năng “Hủy môn” thì sẽ không thể đăng ký lại được mã lớp cũ nếu lớp cũ FULL.

                                                                                                                          

                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo).

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT.                                                                                                         

 

                                                                                                             Lê Trọng Vinh

 

 

Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
*Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Các tin khác
Nghiên cứu
15/12/2019 GMT+7
BTS: Sử thi Odessey của bảy chàng nghệ sĩ trẻ CHUYÊN ĐỀ 2 ARMY: Fandom hùng mạnh đầu tiên trong lịch sử Fanclub của BTS, ARMY (Adorable Representative MC for Youth: Đại diện cho sự đáng yêu của thanh thiếu niên) được biết đến với sức mạnh tổ chức và niềm tự hào trên toàn thế giới. Điều làm nên sự khác biệt của ARMY chính là cách họ tiếp nhận những câu chuyện và thông điệp xuyên suốt từ ...
15/12/2019 GMT+7
CHÂN DUNG THƯỜNG NHẬT Duyên nợ 40 năm với sách cũ Trong thế giới nơi thông tin và kiến thức được truyền tải trên Internet hoặc SNS (mạng xã hội) nhiều hơn trên sách, có những người chất đống sách cũ trong cửa hàng chật như nêm và chờ đợi khách hàng. Jeong Byung-ho, chủ một hiệu sách cũ bước sang năm thứ 40 hoạt động ở Seoul, nói rằng nếu con trai ông chịu tiếp quản hiệu sách thì 10 năm sau ...