Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Câu hỏi khảo sát
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường

Nghiên cứu > Kinh tế - Kinh doanh
올해 국내 R&D 투자 증가율 3.6%에 그칠 듯
16/02/2016 GMT+7

올해 국내 R&D 투자 증가율 3.6%에 그칠 듯

Write : 2016-02-16 17:34:20 Update : 2016-02-16 17:40:14

올해 우리나라의 전체 연구 개발 투자가 소폭 늘어나는 데 그칠 것으로 전망됐습니다.

과학기술정책연구원은 16일 '2016년 과학기술정책 주요 이슈' 보고서에서 올해 기업과 정부를 포함한 전체 연구 개발 투자가 3.6% 증가하는 데 그쳐 증가세 둔화가 계속될 것으로 전망했습니다.

연구원은 기업들의 연구 개발 투자 의욕 하락과 정부의 관련 예산 증가세 둔화가 올해 연구 개발 투자가 저조한 이유라고 분석했습니다.

국내 연구 개발 투자 증가율은 2010년 15.6%로 정점을 찍은 뒤 이후 하향 곡선을 그리고 있습니다.

http://world.kbs.co.kr/korean/news/news_Ec_detail.htm?No=257857&id=Ec

KHOA HÀN QUỐC HỌC - FACULTY OF KOREAN STUDIES - 한국학부
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
*Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Các tin khác
Nghiên cứu