In ra giấy
[BẢO HIỂM Y TẾ] Thông báo phát thẻ Bảo hiểm y tế 2021 (lần 4)
Ngày cập nhật 22.4.2021 (GMT+7)
[BẢO HIỂM Y TẾ] Thông báo phát thẻ Bảo hiểm y tế 2021 (lần 4) Nhà trường thông báo đến sinh viên đã đăng ký tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 về việc nhận thẻ BHYT (lần 4) như sau: * Sinh viên xem danh sách đã có thẻ tại đây: https://hcmussh.edu.vn/news/item/2003 (Bao gồm thẻ của đợt thu BHYT tháng 11-12/2020 và tháng 3/2021) * Thời gian và địa điểm nhận thẻ: - Thời gian: từ ngày ra ...
[BẢO HIỂM Y TẾ]
Thông báo phát thẻ Bảo hiểm y tế 2021 (lần 4)
Nhà trường thông báo đến sinh viên đã đăng ký tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 về việc nhận thẻ BHYT (lần 4) như sau:
* Sinh viên xem danh sách đã có thẻ tại đây: https://hcmussh.edu.vn/news/item/2003 (Bao gồm thẻ của đợt thu BHYT tháng 11-12/2020 và tháng 3/2021)
* Thời gian và địa điểm nhận thẻ:
- Thời gian: từ ngày ra 16/4/2021 đến 23/4/2021 (giờ hành chính).
- Địa điểm: phòng P2.01 (Cơ sở Thủ Đức); sinh viên học chương trình Chất lượng cao, văn bằng 2 nhận thẻ tại phòng B.002 (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng).
* Lưu ý: Mang theo biên nhận nộp BHYT và thẻ sinh viên khi đi nhận thẻ BHYT
Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부