In ra giấy
Thông báo V/v nộp học phí học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên hệ Văn bằng 2 Khoa Hàn Quốc học (Sinh viên xem thông báo trong ảnh)
Ngày cập nhật 24.3.2021 (GMT+7)
Thông báo V/v nộp học phí học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên hệ Văn bằng 2 Khoa Hàn Quốc học (Sinh viên xem thông báo trong ảnh) ...
Thông báo
V/v nộp học phí học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên hệ Văn bằng 2 Khoa Hàn Quốc học
(Sinh viên xem thông báo trong ảnh)
Không có mô tả ảnh.
Có thể là hình ảnh đen trắng về văn bản cho biết 'Cách2: Nộp tiền mặt tại các quầy giao dịch của Agribank. Khi nộp sinh viên chỉ đọc MSSV báo cho dịch biết học phí nào cho Trường Đại học Khoa Nhân (điều hình này sinh viên đ tiền mặt nộp tông học phí phí ngân hàng/ Tới Agribank trước 11g sáng trưác 4g chiều/ Tuyệt đối không ghi thông mẫu biều nào. Khi nộ™p phát sinh không đúng hướng dẫn sinh viên cần điện thoại ngay vềs đ‘ nêu trên). PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH'
Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부