In ra giấy
Kết quả rà soát Ngoại ngữ không chuyên dành cho sinh viên hệ Chính quy
Ngày cập nhật 8.11.2019 (GMT+7)
Kết quả rà soát Ngoại ngữ không chuyên dành cho sinh viên hệ Chính quy [Đăng ngày: 08/11/2019] Kết quả ngoại ngữ không chuyên khóa 2016 Kết quả ngoại ngữ không chuyên khóa 2017 Kết quả xác minh ngoại ngữ không chuyên và đạt chuẩn ...
Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부