In ra giấy
Thông báo phát thẻ BHYT (đợt 2) cho SV năm nhất (khoá 2019)
Ngày cập nhật 2.11.2019 (GMT+7)
Thông báo phát thẻ BHYT (đợt 2) cho SV năm nhất (khoá 2019) * Sinh viên xem danh sách có thẻ BHYT (đợt 2) tại đây (sinh viên xem và ghi nhớ 4 chữ số cuối của cột "SỐ THỨ TỰ THẺ" (cột thứ 4) để tiện nhận thẻ BHYT tại Phòng CTSV) * Thời gian và địa điểm: Từ ngày 01/11/2019 trở đi: phát thẻ tại phòng CTSV, cơ sở Linh Trung (Phòng P2-01, Nhà Điều hành Trường). Sinh viên chương trình chất lượng ...
Thông báo phát thẻ BHYT (đợt 2) cho SV năm nhất (khoá 2019)

* Sinh viên xem danh sách có thẻ BHYT (đợt 2) tại đây (sinh viên xem và ghi nhớ 4 chữ số cuối của cột "SỐ THỨ TỰ THẺ" (cột thứ 4) để tiện nhận thẻ BHYT tại Phòng CTSV)

* Thời gian và địa điểm: Từ ngày 01/11/2019 trở đi: phát thẻ tại phòng CTSV, cơ sở Linh Trung (Phòng P2-01, Nhà Điều hành Trường). S
inh viên chương trình chất lượng cao, Deakin nhận thẻ tại CTSV (phòng B002, cơ sở Đinh Tiên Hoàng)


* Lưu ý: Mang theo biên nhận nộp BHYT để nhận thẻ.

Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부