In ra giấy
Thông báo kết quả xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2018-2019
Ngày cập nhật 2.11.2019 (GMT+7)
Thông báo kết quả xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2018-2019 Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2018-2019, phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả xét học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên các khóa 2014 (khoa Ngữ văn Nga), 2015, 2016, 2017 và 2018 như sau: Xem danh sách sinh viên nhận học bổng tại đây Đối với ...
Thông báo kết quả xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2018-2019

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2018-2019, phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả xét học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên các khóa 2014 (khoa Ngữ văn Nga), 2015, 2016, 2017 và 2018 như sau:Xem danh sách sinh viên nhận học bổng tại đây


Đối với khoa Ngữ văn Anh, bộ môn Ngữ văn Italia, sinh viên xem kết quả tại văn phòng khoa/bộ môn.


Để nhận học bổng khuyến khích học tập, sinh viên có tên trong danh sách nhưng chưa có số tài khoản cần cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận chuyển khoản.

Các trường hợp không cung cấp hoặc sai thông tin tài khoản, sinh viên sẽ không nhận được học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ này.

------- Cập nhật số tài khoản tại đây -------

......... Xem kết quả cập nhật tại đây ........

Thời gian kiểm tra và cập nhật thông tin tài khoản trước ngày 15/11/2019

Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부