In ra giấy
Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Hợp xướng của thanh thiếu niên Hàn Quốc tại TP.HCM 2019"
Ngày cập nhật 30.10.2019 (GMT+7)
Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Hợp xướng của thanh thiếu niên Hàn Quốc tại TP.HCM 2019" ...
Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Hợp xướng của thanh thiếu niên Hàn Quốc tại TP.HCM 2019"

이미지: 사람 1명, 사람들, 텍스트Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부