In ra giấy
(Khẩn) Gia hạn Học bổng AEON năm 2019
Ngày cập nhật 29.10.2019 (GMT+7)
Khoa Hàn Quốc học thông báo về việc gia hạn học bông AEON như sau: Đề nghị các bạn sinh viên năm 3 có đủ tiêu chuẩn chuẩn bị hồ sơ gửi về cho cô Phương Anh (email: tpanh@naver.com) trước 17h ngày 30/9/2019.
GIA HẠN HỌC BỔNG AEON NĂM 2019:

Khoa Hàn Quốc học thông báo về việc gia hạn học bông AEON như sau:
Đề nghị các bạn sinh viên năm 3 có đủ tiêu chuẩn chuẩn bị hồ sơ gửi về cho cô
Phương Anh (email: tpanh@naver.com) trước 17h ngày 30/9/2019.
Sinh viên nếu thiếu giấy tờ nào có thể liên lạc trực tiếp với cô Phương Anh để được
hướng dẫn cụ thể.

THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG VUI LÒNG XEM Ở THÔNG BÁO TRƯỚC ĐÓ
Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부