In ra giấy
THƯ MỜI THAM DỰ LỄ TRAO HỌC BỔNG KOCHAM
Ngày cập nhật 28.10.2019 (GMT+7)
THƯ MỜI THAM DỰ LỄ TRAO HỌC BỔNG KOCHAM *****Lưu ý: Sinh viên khoa Hàn Quốc học mặc đồng phục Khoa khi đến nhận học bổng. ...

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ TRAO HỌC BỔNG KOCHAM


*****Lưu ý: Sinh viên khoa Hàn Quốc học mặc đồng phục Khoa khi đến nhận học bổng.

사진 설명이 없습니다.
사진 설명이 없습니다.

Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부