In ra giấy
THƯ MỜI THAM DỰ LỄ HỘI CHỮ HÀN 2019 (HANGEUL FESTIVAL 2019)
Ngày cập nhật 23.10.2019 (GMT+7)
THƯ MỜI THAM DỰ LỄ HỘI CHỮ HÀN 2019 (HANGEUL FESTIVAL 2019)   LỄ HỘI CHỮ HÀN – HANGEUL FESTIVAL 2019 năm nay do Khoa Hàn Quốc học, trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐHQG TP. HCM tổ chức với sự tài trợ của các tổ chức chính phủ Hàn Quốc và sự tham gia của các trường Đại học và Cao đẳng có đào tạo ngành tiếng Hàn hoặc Hàn Quốc học, cũng như các Trung tâm tiếng Hàn khu vực phía ...

THƯ MỜI THAM DỰ

LỄ HỘI CHỮ HÀN 2019

(HANGEUL FESTIVAL 2019)

 

LỄ HỘI CHỮ HÀN – HANGEUL FESTIVAL 2019 năm nay do Khoa Hàn Quốc học, trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐHQG TP. HCM tổ chức với sự tài trợ của các tổ chức chính phủ Hàn Quốc và sự tham gia của các trường Đại học và Cao đẳng có đào tạo ngành tiếng Hàn hoặc Hàn Quốc học, cũng như các Trung tâm tiếng Hàn khu vực phía Nam.

Trân trọng kính mời toàn thể giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên ngành Hàn Quốc học và những ai quan tâm đến tiếng Hàn, cũng như đất nước – con người Hàn Quốc tham dự.


Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부