In ra giấy
Kết quả xét Trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2019-2020 (chính thức)
Ngày cập nhật 23.10.2019 (GMT+7)
Kết quả xét Trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2019-2020 (chính thức) Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả xét nhận Trợ cấp xã hội sinh viên như sau: - Danh sách sinh viên được xét nhận Trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2019-2020 xem tại đây. - Để nhận trợ cấp xã hội, sinh viên có tên trong danh sách nhưng chưa có số tài khoản cần cung cấp thông tin cho Nhà trường để tiến hành ...
Kết quả xét Trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2019-2020 (chính thức)

Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả xét nhận Trợ cấp xã hội sinh viên như sau:


- Danh sách sinh viên được xét nhận Trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2019-2020 xem tại đây.


- Để nhận trợ cấp xã hội, sinh viên có tên trong danh sách nhưng chưa có số tài khoản cần cung cấp thông tin cho Nhà trường để tiến hành chuyển khoản. Cung cấp số tài khoản tại đây (Hạn chót 10/11/2019).


Thông tin chi tiết và thắc mắc vui lòng liên hệ phòng Công tác sinh viên điện thoại: 028.3829.3828 - 111 hoặc email: quoctrong@hcmussh.edu.vn

Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부