In ra giấy
Thông báo lễ trao học bổng Infac Vina
Ngày cập nhật 22.10.2019 (GMT+7)
Thông báo lễ trao học bổng Infac Vina Khoa Hàn Quốc học thông báo lễ trao học bổng Infac Vina sẽ được tổ chức vào sáng thứ Năm (24/10/2019) lúc 10h tại Văn Phòng Khoa Hàn Quốc học. Đề nghị tất cả các bạn sinh viên được nhận học bổng Infac Vina có mặt tại Văn phòng khoa đúng giờ và mặc đồng phục của Khoa. ...

Thông báo lễ trao học bổng Infac Vina

Khoa Hàn Quốc học thông báo lễ trao học bổng Infac Vina sẽ được tổ chức vào sáng thứ Năm (24/10/2019) lúc 10h tại Văn Phòng Khoa Hàn Quốc học.

Đề nghị tất cả các bạn sinh viên được nhận học bổng Infac Vina có mặt tại Văn phòng khoa đúng giờ và mặc đồng phục của Khoa.

Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부