In ra giấy
Kết quả đề cử sinh viên nhận học bổng Kumho Asiana năm học 2019-2020
Ngày cập nhật 21.10.2019 (GMT+7)
Kết quả đề cử sinh viên nhận học bổng Kumho Asiana năm học 2019-2020 Thực hiện công văn số 1810/ĐHQG-CTSV ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Ban Công tác sinh viên ĐHQG-HCM về việc tuyển chọn 02 tân sinh viên vượt khó, học giỏi của Trường nhận học bổng Kumho Asiana năm học 2019-2020. Dựa trên hồ sơ dự tuyển của sinh viên, căn cứ các điều kiện học bổng đã được đề ra, Nhà trường tuyển chọn và đề cử ...
Kết quả đề cử sinh viên nhận học bổng Kumho Asiana năm học 2019-2020

Thực hiện công văn số 1810/ĐHQG-CTSV ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Ban Công tác sinh viên ĐHQG-HCM về việc tuyển chọn 02 tân sinh viên vượt khó, học giỏi của Trường nhận học bổng Kumho Asiana năm học 2019-2020.


Dựa trên hồ sơ dự tuyển của sinh viên, căn cứ các điều kiện học bổng đã được đề ra, Nhà trường tuyển chọn và đề cử 02 sinh viên đạt tiêu chuẩn tham gia dự tuyển học bổng, cụ thể như sau:

1. NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG, MSSV: 1956180202, ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, điểm thi: 27.25, hoàn cảnh: hộ nghèo, mồ côi mẹ.

2. LÊ THỊ KIM NGÂN, MSSV: 1956030155, ngành: Báo chí, điểm thi: 25.25, hoàn cảnh: hộ nghèo...

Kết quả học bổng sẽ được công bố khi Nhà trường nhận được thông báo từ Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana.

Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부