In ra giấy
Học bổng Người bạn đồng hành dành cho sinh viên khuyết tật đợt 2/2019
Ngày cập nhật 9.10.2019 (GMT+7)
Học bổng Người bạn đồng hành dành cho sinh viên khuyết tật đợt 2/2019 Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) thông báo Chương trình Học bổng Người bạn đồng đợt 2 trong năm 2019, đây là chương trình tạo thêm điều kiện học tập và phát triển cho sinh viên khuyết tật, đồng thời giúp các em ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong xã hội. * Sinh viên xem chi tiết chương trình tại đây. ...
Học bổng Người bạn đồng hành dành cho sinh viên khuyết tật đợt 2/2019

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) thông báo Chương trình Học bổng Người bạn đồng đợt 2 trong năm 2019, đây là chương trình tạo thêm điều kiện học tập và phát triển cho sinh viên khuyết tật, đồng thời giúp các em ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong xã hội.

* Sinh viên xem chi tiết chương trình tại đây.

Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부