In ra giấy
CTV TNHH MTV TG VINA tuyển thông dịch viên tiếng Hàn
Ngày cập nhật 12.4.2019 (GMT+7)
직원구함 회사명: CTV TNHH MTV TG VINA 회사 주소: 24 Tr Hien Kp.I.P. Thanh My Loi Q2. HCM 회사업종: 여행사 이메일: ryoko10042@hanmail.net 전화번호: 0797078926 한국어수준: 고객과 상담 가능한 수준(의사소통 가능한수준) 월급: 면접후 결정 근무시간: 면접후 결정 모집인원:2명 ...

직원구함


회사명: CTV TNHH MTV TG VINA


회사 주소: 24 Tr Hien Kp.I.P. Thanh My Loi Q2. HCM


회사업종: 여행사


전화번호: 0797078926

한국어수준: 고객과 상담 가능한 수준(의사소통 가능한수준)

월급: 면접후 결정

근무시간: 면접후 결정

모집인원:2명
Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부