In ra giấy
DANH SÁCH ĐỀ CỬ SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG MOBIFONE 2019
Ngày cập nhật 13.3.2019 (GMT+7)
DANH SÁCH ĐỀ CỬ SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG MOBIFONE 2019 Theo công văn đề nghị đề cử sinh viên nhận học bổng Mobifone năm 2019, Khoa Hàn Quốc học đã chọn và đề cử 01 sinh viên của Khoa thỏa mãn các yêu cầu đưa ra của bên phía học bổng. Danh sách đính kèm theo sau:     STT HỌ ...

DANH SÁCH ĐỀ CỬ SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG MOBIFONE 2019

Theo công văn đề nghị đề cử sinh viên nhận học bổng Mobifone năm 2019, Khoa Hàn Quốc học đã chọn và đề cử 01 sinh viên của Khoa thỏa mãn các yêu cầu đưa ra của bên phía học bổng. Danh sách đính kèm theo sau:

 

 

STT

HỌ

TÊN

MSSV

Thành tích

1

Ngô Thụy Thanh

Xuân

1556200114

ĐTB: 9.22

ĐRL: 86

TOEIC 880

TOPIK 5

 

 

 

TRƯỞNG KHOA HÀN QUỐC HỌC

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Phương Mai

 

KHOA HÀN QUỐC HỌC - FACULTY OF KOREAN STUDIES - 한국학부