In ra giấy
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học hệ Văn bằng 2, Liên thông đại học năm 2018
Ngày cập nhật 24.1.2019 (GMT+7)
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học hệ Văn bằng 2, Liên thông đại học năm 2018 [Đăng ngày: 23/01/2019] Thí sinh xem kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh hệ Văn bằng 2 tại đây. Thí sinh xem kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh hệ Liên thông đại học tại đây. ...
Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부