In ra giấy
Thông báo v/v/ Chuyển ngành học dành cho thí sinh thi tuyển hệ Văn bằng 2 năm 2018
Ngày cập nhật 15.1.2019 (GMT+7)
Chuyển ngành học dành cho thí sinh thi tuyển hệ Văn bằng 2 năm 2018 [Đăng ngày: 15/01/2019] Lịch đăng ký bổ sung và hủy môn học, học kỳ 2 năm học 2018-2019 dành cho sinh viên hệ Chính quy ...
Lịch đăng ký bổ sung và hủy môn học, học kỳ 2 năm học 2018-2019 dành cho sinh viên hệ Chính quy
Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부