Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Câu hỏi khảo sát
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường

Nghiên cứu > Văn hóa Hàn Quốc
Tình hình thoát nghèo tại Hàn Quốc
07/02/2015 GMT+7

Tình hình thoát nghèo tại Hàn Quốc open the window of AOD

Đăng tải : 2015-02-01

Title

Tầng lớp thu nhập thấp tại Hàn Quốc ngày càng khó có thể thoát khỏi cái nghèo để vươn lên. Viện nghiên cứu Phúc lợi và Xã hội Hàn Quốc (KIHASA) hôm 27/1 cho biết tỷ lệ thoát nghèo, tức tỷ lệ người thu nhập thấp trở thành tầng lớp thu nhập trung bình tại Hàn Quốc năm 2014 chỉ dừng ở 22,6%.

Tỷ lệ thoát nghèo

Viện nghiên cứu Phúc lợi và Xã hội Hàn Quốc (KIHASA) đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến với 7.048 hộ gia đình và phản ánh kết quả trong “Báo cáo phân tích phúc lợi năm 2014”. Để tìm hiểu chi tiết về tình hình sinh hoạt và nhu cầu đối với phúc lợi của các đối tượng trong cơ cấu dân số, Viện nghiên cứu Phúc lợi và Xã hội đã thực hiện cuộc thăm dò đầu tiên vào năm 2006 đến nay đã được chín năm. Tỷ lệ thoát nghèo 22,6% theo báo cáo năm nay đưa ra là mức thấp nhất sau chín năm này. Điều đó có nghĩa trong 4,5 người thuộc tầng lớp thu nhập thấp, chỉ có một người vượt lên trên mức đó được. Vấn đề nằm ở chỗ tỷ lệ thoát nghèo tại Hàn Quốc đang ngày càng giảm xuống. Sau năm 2006 và 2007 khi tỷ lệ này là 32,4%, chỉ trong tám năm, con số này đã giảm đến gần 10%. Trong đó, 22,3% là từ tầng lớp thu nhập thấp trở thành tầng lớp thu nhập trung bình, còn 0,3% là những người lên thẳng tầng lớp thu nhập cao, chỉ bằng một phần tám so với 2,5% của tám năm trước.

Phân tích

Tầng lớp thu nhập thấp được hiểu là những người có mức thu nhập dưới 50% mức trung bình tính theo tiêu chuẩn thu nhập thông thường. Từ 50% đến 150% của mức trung bình này tương ứng với tầng lớp thu nhập trung bình còn trên 150% là những người có thu nhập cao. Theo thăm dò của Viện nghiên cứu Phúc lợi và Xã hội, trong khi tỷ lệ thoát nghèo ngày càng thấp thì ngược lại tỷ lệ những người vốn thuộc tầng lớp thu nhập cao vẫn duy trì mức này lại ngày càng cao lên. Cụ thể, con số này đã tăng 2,1% từ 77,3% của năm 2013 lên 75,2% trong năm 2014. Số người tụt từ tầng lớp thu nhập cao xuống thu nhập thấp chỉ là 0,4%, mức thấp nhất từ trước đến nay, chỉ còn bằng một phần năm so với con số 2% của năm 2006. Các chuyên gia nhận định xu thế tại Hàn Quốc đang là người nghèo thì ngày càng khó thoát nghèo còn người giàu thì lại càng duy trì và ổn định sự giàu có. Nhiều ý kiến cho rằng sự thay đổi các tầng lớp theo tiêu chuẩn thu nhập như vậy có liên quan đến cơ cấu cố định trong tuyển dụng. Theo cuộc thăm dò lần thứ tám (2013), có đến 83% số người là lao động mang tính chất tạm thời hoặc làm việc tính theo ngày. Đến cuộc thăm dò thứ chín (2014) chỉ có 13,1% chuyển sang dạng lao động thường xuyên, ổn định. 92,5% số lao động có việc làm cố định vẫn tiếp tục là người được tuyển dụng còn 77,8% những người đi tuyển dụng vẫn duy trì là người đi tuyển dụng. Dù cơ cấu tuyển dụng gần như được giữ nguyên nhưng tỷ lệ thoát nghèo lại ngày càng có xu hướng đi xuống. Tỷ lệ nghèo dựa trên thu nhập tương đối năm 2011 là 14,3%, năm 2012 là 14% đến năm 2013 giảm còn 13,7%. Tuy nhiên, tỷ lệ nghèo dựa trên tiêu chuẩn mức chi hộ gia đình vào năm 2011 là 9,7%, năm 2012 là 9,1% đến năm 2013 đã lại tăng lên 9,6%. Điều này cho thấy chất lượng cuộc sống của tầng lớp thu nhập thấp đang có dấu hiệu đi xuống. Bài toán mới đặt ra đối với xã hội Hàn Quốc chính là tình trạng tỷ lệ hộ nghèo tính theo tiêu chuẩn mức chi hộ gia đình đang tăng lên trong khi tỷ lệ thoát nghèo lại giảm xuống.

Nguồn: http://world.kbs.co.kr/vietnamese/news/news_hotissue_detail.htm?No=10035590

Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학과
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
*Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Các tin khác
Nghiên cứu