Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Câu hỏi khảo sát
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường

Kho tư liệu > Kho hình ảnh
Explore Korea through Statistics 2018 (Khám phá Hàn Quốc qua số liệu thống kê)
05/07/2020 GMT+7
Explore Korea through Statistics 2018
(Khám phá Hàn Quốc qua số liệu thống kê)
Explore Korea through Statistics 책자

Statistics Korea publishes Explore Korea through Statistics 2018 to help foreign readers to understand social and economic phenomena of Korea.

Brief explanations are given with statistical tables, graphs and figures for better understanding of readers. The book presents various information on land, population, economy, society and culture to help readers grasp the Korean society easily.

If you need further details about the data in this book, please visit our website (http://kostat.go.kr) or refer to the other publications issued by Statistics Korea.

I hope that this book will serve as a good reference to your interest in Korea.

Download E-book here

 • 최초발간연도 : 2018년
 • 발간주기 : 부정기
 • 발간부서 : 통계서비스정책관 통계서비스기획과
 • 간행물 성격 최근의 인구, 고용, 산업, 경제, 사회 등 각 분야의 주요 통계자료를 영문해설, 통계표, 도표, 사진 등을 곁들여, 우리나라에 대한 개략적인 현황을 외국인(기관)에게 소개하기 위한 영문판 통계도서임
 • 주요수록내용 * 국토 및 기후
  * 인구, 노동
  * 물가 및 가계, 국민계정
  * 농림어업, 제조업, 건설업
  * 에너지, 교통, 정보통신
  * 무역 및 국제수지
  * 재정 및 통화
  * 보건 및 복지, 환경
  * 교육 및 연구개발
  * 외교 및 남북문제
  * 문화 및 관광Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
*Ý kiến bạn đọc:
Các tin khác
Kho liệu
27/07/2020 GMT+7
[FREE DOWNLOAD] Rules of the House: Family Law and Domestic Disputes in Colonial Korea -by Prof. Sungyun Lim Rules of the House offers a dynamic revisionist account of the Japanese colonial rule of Korea (1910–1945) by examining the roles of women in the civil courts. Challenging the dominant view that women were victimized by the Japanese family laws and its patriarchal biases, Sungyun Lim ...
05/07/2020 GMT+7
 북한의 주요통계지표 (1995~2019) Các chỉ số thống kê chủ yếu của Triều Tiên download các file: kosis.kr/publication/publicationThema.do 북한의 주요통계지표 (1995~2019)  2019 북한의 주요통계지표    2018 북한의 주요통계지표    2017 북한의 주요통계지표    2016 북한의 주요통계지표    2015 북한의 주요통계지표    2014 북한의 주요통계지표   ...
05/07/2020 GMT+7
한국의 사회동향 (2008-2019) Korean Social Trends (Xu hướng phát triển xã hội Hàn Quốc) LINK DOWNLOAD CÁC FILE: kosis.kr/publication/publicationThema.do 한국의 사회동향 (2008~2019)  한국의 사회동향 2019    한국의 사회동향 2018    한국의 사회동향 2017    한국의 사회동향 2016    한국의 사회동향 2015    한국의 사회동향 2014    한국의 ...
Các tin khác

9 9 9 9 9