Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Câu hỏi khảo sát
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường

HỌC BỔNG - VIỆC LÀM > Học bổng
Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019
28/02/2019 GMT+7
Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019

Nhằm khích lệ học sinh, sinh viên người dân tộc ít người có thành tích học tập và lao động sáng tạo, xuất sắc. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tiến hành xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019. Thông tin Giải thưởng cụ thể như sau:


1. Số lượng: 01 cá nhân hoặc 01 tập thể sinh viên.


2. Đối tượng:
- Cá nhân: Sinh viên là người dân tộc ít người, miền núi, hải đảo có thành tích học tập, lao động xuất sắc, có sáng kiến, mô hình, công trình hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho các vùng miền núi, biên giới, hải đảo. Ưu tiên cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;
- Tập thể: Tập thể sinh viên (không nhất thiết là sinh viên người dân tộc ít người) đã có công trình nghiên cứu khoa học, những việc làm có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả cho đồng bào, địa phương miền núi, hải đảo;
- Cá nhân và tập thể chưa từng nhận giải thưởng Vừ A Dính.


3. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn đăng ký tham gia dự tuyển Giải thưởng Vừ A Dính (viết tay);
- Bản báo cáo các thành tích, sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
Phòng CTSV đề nghị các Khoa/Bộ môn thông báo rộng rãi thông tin chương trình Giải thưởng Vừ A Dính cho sinh viên được biết. Sinh viên nộp hồ sơ dự tuyển tại phòng Công tác sinh viên trước ngày 07/3/2019.

Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
*Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Các tin khác
Học bổng - Việc làm