Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Câu hỏi khảo sát
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường

Học bổng - Việc làm » Học bổng
08/11/2018 GMT+7
                                                              HỌC BỔNG AEON NĂM 2018   Khoa Hàn Quốc học ...
08/11/2018 GMT+7
ĐỀ CỬ SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG SHINHAN BANK DREAM FOUNDATION NĂM 2018 Theo công văn đề nghị đề cử sinh viên nhận học bổng Shinhan Bank Dream Foundation năm 2018, Khoa Hàn Quốc học đã chọn và đề cử 04 sinh viên của Khoa thỏa mãn các yêu cầu đưa ra. Danh sách đính kèm theo sau:     STT HỌ TÊN ...
08/11/2018 GMT+7
  ĐỀ CỬ SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CỦA TỔ CHỨC WORLD CITIZENS COMMEMORATIVE CENTRE FOR EDUCATION, PEACE WORK AND RESEARCH, NHẬT BẢN (WCCC) Theo công văn đề nghị đề cử sinh viên nhận học bổng của tổ chức World citizens Commemorative Centre for Education, Peace Work and Research, Nhật Bản (WCCC) năm 2018, Khoa Hàn Quốc học đã chọn và đề cử 03 sinh viên của Khoa thỏa mãn các yêu cầu đưa ra. Danh ...
05/11/2018 GMT+7
Học bổng Công ty AEON năm học 2018-2019 Số lượng học bổng: 10 suất.   * Sinh viên xem thông báo tại đây. * Tải mẫu đơn dự tuyển học bổng tại đây. ...
02/11/2018 GMT+7
Thông báo học bổng Dream Foundation của ngân hàng Shinhan Việt Nam 1.      Số lượng: 5 suất 2.      Giá trị học bổng: 2.000.000/ suất 3.      Đối tượng: Các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện nghèo/cận nghèo/ mồ côi/ gia đình chính sách… và chưa nhận học bổng nào trong năm học ...
02/11/2018 GMT+7
ĐỀ CỬ SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HỘI NHỮNG NGƯỜI NHẬN HUÂN CHƯƠNG HÀN QUỐC NĂM 2018 Theo công văn đề nghị đề cử sinh viên nhận học bổng Hội những người Nhận Huân chương Hàn Quốc năm 2018, Khoa Hàn Quốc học đã chọn và đề cử 05 sinh viên của Khoa thỏa mãn các yêu cầu đưa ra. Danh sách đính kèm theo sau:     STT HỌ ...
02/11/2018 GMT+7
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ NHẬN HỌC BỔNG “CỰU SINH VIÊN NGÀNH HÀN QUỐC HỌC” NĂM 2018   STT HỌ TÊN MSSV 1 Võ Thị Thu Hiền 1756200048 ...
01/11/2018 GMT+7
Thông báo học bổng World Citizens Commemorative Centre For Education, Peace Work and Research, Nhật Bản (WCCC) năm 2018 Khoa Hàn Quốc học thông báo về học bổng WCCC như sau:   Thông tin chi tiết và đơn xem tại đây Những bạn sinh viên thuộc đối tượng trên , và chưa nhận học bổng nào khác trong năm học 2018-2019 gửi hồ sơ trực tiếp tại VPK trước 11h ngày 6/11/2019 và scan toàn bộ hồ sơ gửi qua ...
01/11/2018 GMT+7
Theo công văn đề nghị đề cử sinh viên nhận học bổng KEB HANA năm 2018, Khoa Hàn Quốc học đã chọn và đề cử 20 sinh viên của Khoa thỏa mãn các yêu cầu đưa ra. Danh sách đính kèm theo sau:   STT Họ tên MSSV ĐTB ...
26/10/2018 GMT+7
Học bổng Shinhan Inspiring Young Talent 2018 Nhận hồ sơ từ 19/10/2018 - 4/11/2018 (dành riêng cho sinh viên USSH) HỌC BỔNG SHINHAN INSPIRING YOUNG TALENT 2018 32,000,000 đồng/suất/năm học Bao gồm: Học phí, chi phí sinh hoạt và tham gia các hoạt động khác tại ngân hàng SHINHAN Các cơ hội khác: -         Thực tập tại các vị trí trong ngân ...
Các tin khác
Học bổng - Việc làm