LỊCH TRỰC KHOA HÀN QUỐC HỌC

(Áp dụng từ 1.1.2019)


Khoa Hàn Quốc học thông báo lịch trực Khoa như bảng bên dưới.

Quý khách và các bạn sinh viên cần liên hệ vui lòng liên hệ theo lịch trực này.


Thứ

hai

Sáng: Họp khoa (không tiếp khách và sinh viên)

Chiều: C. Mỹ Linh, C. Phương Mai

Thứ

ba

Sáng: C. Phương Anh, C. Huyền Trang

Chiều: C. Kim Ngân, C. Hiền Nguyễn

Thứ

Sáng: T. Thanh Lân

Chiều: C. Trâm Oanh

Thứ năm

Sáng: C. Hồng Hà

Chiều: T. Duy Tân

Thứ

sáu

Sáng: C. Ngọc Mai, C. Hiền Anh

Chiều: T. Trung Hiệp, C. Thanh Tâm

Thứ bảy

&

Chủ nhật

Không làm việc (theo quy định của Nhà nước)*** Liên hệ chi tiết tại đây.