HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Hơn 20 năm qua, Khoa Hàn Quốc học đã không ngừng vươn lên trở thành một cơ sở đào tạo uy tín và quy mô. Cho đến nay, Khoa là nơi cung cấp Cử nhân Hàn Quốc học nhiều nhất trong cả nước (số lượng gần 800 sinh viên tốt nghiệp thuộc 17 khóa, từ niên khóa 1994-1998 đến niên khóa 2010-2014; 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ổn định và vị trí khá tốt tại các doanh nghiệp Hàn Quốc, cơ quan và đoàn thể của Hàn Quốc cũng như của Việt Nam). Đội ngũ giảng viên phát triển về lượng và chất (92% giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên, trong đó 11 người đang là Nghiên cứu sinh tiến sĩ). Quy mô và chất lượng đào tạo tăng, sinh viên Hàn Quốc học giành nhiều giải xuất sắc trong các kỳ thi toàn quốc và khu vực, được các nhà tuyển dụng ngày càng đánh giá cao, tăng tỷ lệ tiếp tục học Sau Đại học.

Với những thành tựu đạt được, thương hiệu “Hàn Quốc học Nhân văn Tp.HCM” ngày càng được nhiều người biết đến. Điều này giúp cho Khoa Hàn Quốc học ngày càng có nhiều mối quan hệ với các trường đại học, các học viện lớn và các cơ quan Chính phủ Hàn Quốc.

Chỉ trong năm năm gần đây, nhờ sự tài trợ và hợp tác của Viện Nghiên cứu Trung ương Hàn Quốc, Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation), Viện Dịch Văn học Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc, Hội Truyền thông Hàn Quốc, ĐH Quốc gia Seoul, ĐH Quốc gia Busan, ĐH Quốc gia Pukyong, Khoa Hàn Quốc học, dưới sự dẫn dắt của trưởng Bộ môn (3.2010-1.2015) và nay là trưởng Khoa (1.2015 - nay) PGS.TS. NGƯT. Phan Thị Thu Hiền, đã tổ chức được 10 hội thảo và tọa đàm khoa học quốc tế về các đề tài Hàn Quốc học và quan hệ Việt-Hàn. Từ năm 2011, với sự tài trợ của các tổ chức chính phủ Hàn Quốc, Lễ hội Chữ Hàn (Hangeul Festival) được tổ chức ở Trường ĐHKHXH&NV trở thành sự kiện lớn thường niên, với sự tham gia của 12-13 cơ sở đào tạo HQH thành phố HCM và khu vực phía Nam. Với sự giúp đỡ của KOICA, Thư viện Trung ương Hàn Quốc, ĐH Quốc gia Seoul, Viện Dịch Văn học HQ, công ty Yes 24…, hệ thống các phòng tư liệu Hàn Quốc học tăng nhanh số đầu sách và băng đĩa phục vụ đào tạo, nghiên cứu. Hợp tác quốc tế phát triển nhanh chóng, Trường ĐHKHXH&NV đến nay đã ký khoảng 56 M.O.U và 43 M.O.A, với tổng cộng là 63 đối tác Hàn Quốc và nhiều văn bản hợp tác đã được triển khai hiệu quả. Ngành Hàn Quốc học ở Trường ĐHKHXH&NV dần khẳng định vị thế là đơn vị đào tạo Hàn Quốc học hàng đầu Việt Nam, một đầu mối (hub) đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về Hàn Quốc học trong nước và ở Đông Nam Á.