Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường
Liên hệ

LIÊN HỆ

 - Địa chỉ: phòng C202, Khoa Hàn Quốc học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, p. Bến Nghé, q. 1, Tp. HCM, Việt Nam)

- Điện thoại: ( 84)28-3829-3828 (nhánh 153)

- Email: Hanquoc@hcmussh.edu.vn

- Website: www.hanquochoc.edu.vn

- Diễn đàn: http://diendan.hanquochoc.edu.vn

- Công tác sinh viên: ThS. Trần Huyền Trang (trangtran0401@gmail.com)

- Học bổng sinh viên: ThS. Trần Phương Anh (tpanh@naver.com)

- Hợp tác quốc tế: ThS. La Duy Tân & ThS. Huỳnh Kim Ngân (hoptacquoctehqh@gmail.com)


CONTACT US

- Address: room no. C202, Faculty of Korean Studies, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Ho Chi Minh City (10-12 Dinh Tien Hoang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam)

- Tel: ( 84)28-3829-3828 (ext. 153)

- Email: Hanquoc@hcmussh.edu.vn

- Website: www.hanquochoc.edu.vn

- Forum: http://diendan.hanquochoc.edu.vn

- Student Affairs: MA. Tran Huyen Trang (trangtran0401@gmail.com)

- Scholarships for Student: MA. Tran Phuong Anh (tpanh@naver.com)

- International Cooperation: MA. La Duy Tan & MA. Huynh Kim Ngan (hoptacquoctehqh@gmail.com)