CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

CƠ CẤU TỔ CHỨC và NHÂN SỰ


I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:


1. Tổ chức Đảng và đoàn thể: 

 • Chi bộ Văn hóa học – Hàn Quốc học 

 • Công Đoàn

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

 • Hội Sinh viên Việt Nam

 2. Chính quyền 

 • Trưởng khoa phụ trách chung 

 • Phó Trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo & công tác hợp tác quốc tế 

 • Phó Trưởng khoa phụ trách công tác sinh viên & các công tác khác 

 • Trưởng Bộ môn Ngữ văn Hàn Quốc Trưởng Bộ môn Văn hóa - Xã hội Hàn Quốc

 • Trưởng Bộ môn Kinh tế - Chính trị - Ngoại giao Hàn Quốc 

 • Trưởng Bộ môn E-learning về Hàn Quốc học 

 • Giám đốc điều phối các chương trình Hàn Quốc học ứng dụng 

 • Các giảng viên, chuyên viên 

 3. Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa

 

II. NHÂN SỰ:


Stt

Họ và tên

Học hàm, Học vị, Chức vụ

Công việc

phụ trách

Email

1

Nguyễn Thị Phương Mai

TS

(Trưởng Khoa)

Phụ trách chung cả khoa

phuongmai@hcmussh.edu.vn

2

Lê Hiền Anh

ThS, NCS

(Phó trưởng Khoa)

Phụ trách công tác sinh viên & các công tác khác

lehienanh@hcmussh.edu.vn

3

Trần Hữu Yến Loan

ThS, NCS

(Phó trưởng Khoa)

Phụ trách công tác đào tạo & công tác hợp tác quốc tế

yenloan@hcmussh.edu.vn

4

Phan Thị Thu Hiền

GS.TS.NGƯT.

(Giám đốc điều phối các chương trình Hàn Quốc học ứng dụng; Nguyên Trưởng Khoa)

Điều phối các chương trình Hàn Quốc học ứng dụng

Phanthithuhien@hcmussh.edu.vn

5

Nguyễn Thị Hiền

TS

(Giảng viên)

Giảng dạy

Viet_hien@hcmussh.edu.vn

6

Lưu Thụy Tố Lan

ThS, NCS

(Giảng viên; Phó giám đốc Trung tâm Hàn Quốc học)

Giảng dạy

tolan@hcmussh.edu.vn

tolanmeo@gmail.com

7

Bùi Thị Mỹ Linh

ThS, NCS

(Trưởng BM. Ngữ văn Hàn)

Phụ trách bộ môn Ngữ văn Hàn Quốc

mylinh@hcmussh.edu.vn

8

Nguyễn Trung Hiệp

ThS

(Q.Trưởng BM. Văn hóa – Xã hội HQ)

Phụ trách bộ môn Văn hóa xã hội Hàn Quốc

nguyentrunghiep@hcmussh.edu.vn

9

Trần Huyền Trang

ThS

(Q.Trưởng Bộ môn Kinh tế - Chính trị - Ngoại giao Hàn Quốc)

Phụ trách bộ môn Kinh tế chính trị Hàn Quốc; Công tác sinh viên

huyentrang@hcmussh.edu.vn

10

Mai Kim Chi

ThS

(Q.Trưởng Bộ môn E-Learning về Hàn Quốc học

Phụ trách bộ môn E-learning về Hàn Quốc học

kimchi@hcmussh.edu.vn

11

Kim Byung Shik

TS

(Giảng viên)

Giảng dạy

kbs@hcmussh.edu.vn

12

Nguyễn Thị Hương Sen

TS

(Giảng viên)

Giảng dạy

huongsen@hcmussh.edu.vn

13

Nguyễn Ngọc Trâm Oanh

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giảng dạy; Truyền thông

nntoanh@hcmussh.edu.vn

14

Phan Thị Hồng Hà

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giảng dạy; Văn bằng 2

hongha@hcmussh.edu.vn

15

Phạm Quang Vinh

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giảng dạy

pqvinh@hcmussh.edu.vn

16

Phạm Quỳnh Giang

ThS, NCS

(Giảng viên)

(đang du học)

quynhgiang@hcmussh.edu.vn

17

Trần Thị Ngọc Mai

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giảng dạy; Công đoàn

ngocmaitran@hcmussh.edu.vn

18

La Duy Tân

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giảng dạy; Hợp tác quốc tế

duytan@hcmussh.edu.vn

19

Hoàng Thị Trang

ThS, NCS

(Giảng viên)

(đang du học)

tranghoang@hcmussh.edu.vn

20

Nguyễn Thanh Lân

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giảng dạy

thanhlannguyen@hcmussh.edu.vn

21

Vũ Thị Thanh Tâm

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giảng dạy

vuthanhtam@hcmussh.edu.vn

22

Nguyễn Xuân Thùy Linh

ThS, NCS

(Giảng viên)

(đang du học)

ngthuylinh@hcmussh.edu.vn

23

Trần Phương Anh

ThS

(Giảng viên)

Giảng dạy; Học bổng sinh viên

tpanh@hcmussh.edu.vn

24

Huỳnh Kim Ngân

ThS

(Giảng viên)

Giảng dạy; Hợp tác quốc tế

kimngan@hcmussh.edu.vn

25

Huỳnh Thị Minh Tú

CN, HVCH

(Chuyên viên)

Thư ký

minhtu@hcmussh.edu.vn

26

Giang Đặng Hoàng Anh

CN, HVCH

(Chuyên viên)

(đang du học)

hoanganhpham@hcmussh.edu.vn

27

Trần Công Danh

CN

(Chuyên viên)

Giáo vụ

trandanh@hcmussh.edu.vn