Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Câu hỏi khảo sát
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC

“CỬ NHÂN HÀN QUỐC HỌC”

 

 

Chương trình đào tạo cử nhân của Khoa Hàn Quốc học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. HCM nhằm mục tiêu đào tạo các cử nhân Hàn Quốc học có hiểu biết phong phú, có kiến thức đa dạng về các lĩnh vực văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử, kinh tế, xã hội, chính trị, địa lý… của Hàn Quốc.

Nhờ được trang bị vốn kiến thức đủ rộng về Hàn Quốc học, tiếng Hàn đạt trình độ cao cấp, ngoại ngữ phụ (tiếng Anh) đạt trình độ B, vi tính đạt trình độ tương đương chứng chỉ A, cử nhân Hàn Quốc học khi ra trường có khả năng thích ứng tốt với xã hội tri thức hiện đại và nền kinh tế thị trường nhiều biến động.

Khoa Hàn Quốc học đã và đang hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân Hàn Quốc học nhằm đáp ứng tốt những yêu cầu khoa học và thực tiễn.

Dưới đây là chương trình đào tạo chi tiết (sinh viên nhấp vào đường link để xem):

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (sửa đổi bổi sung)

DÀNH CHO KHÓA 2010 2011:


www.hanquochoc.edu.vn/cps/tintuc/thongbao/2015/9/635.aspx

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO KHÓA 2012 2013 2014:


www.hanquochoc.edu.vn/cps/tintuc/thongbao/2015/9/12601.aspx

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO KHÓA 2015:


www.hanquochoc.edu.vn/cps/tintuc/thongbao/2015/9/12608.aspx

 

Đào tạo