MỤC TIÊU ĐÀO TẠO & CHUẨN ĐẦU RA

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, có thể làm việc tại các cơ quan và doanh nghiệp Hàn Quốc.

2. Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng nghiên cứu, có khả năng làm việc ở các cơ quan nghiên cứu và cơ sở đào tạo của Việt Nam và Hàn Quốc.                        

3. Cung cấp nguồn nhân lực cho bậc đào tạo sau đại học.

 

CHUẨN ĐẦU RA

1. Sinh viên tốt nghiệp nắm vững hệ thống kiến thức liên ngành, cơ bản và thực tiễn về môi trường tự nhiên, lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội… Hàn Quốc, qua đó hiểu biết về đất nước con người Hàn Quốc một cách toàn diện và hệ thống.                             

2. Sinh viên tốt nghiệp nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học, có khả năng ứng dụng lý thuyết trong việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Hàn Quốc học.                                       

3. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng áp dụng những kiến thức nền tảng và thực tiễn trong việc so sánh nghiên cứu  Hàn Quốc và các nước trong khu vực.                                     

4. Sinh viên tốt nghiệp đạt trình độ TOPIK 4 của kỳ thi Năng Lực Tiếng Hàn, có khả năng giao tiếp xã hội và giao tiếp trong công sở bằng tiếng Hàn, có khả năng vận dụng nguồn tư liệu, lập luận và thuyết trình bằng tiếng Hàn.    

5. Sinh viên tốt nghiệp đạt trình độ B tiếng Anh, có khả năng giao tiếp và khai thác nguồn tư liệu bằng tiếng Anh.                                        

6. Sinh viên tốt nghiệp có trình độ A tin học, có khả năng thực hành tin học văn phòng.                                                          

7. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng vận dụng những kiến thức về Hàn Quốc học trong việc chuyển giao công nghệ, làm cầu nối giao lưu và góp phần hòa giải những bất đồng giữa phía Hàn Quốc và Việt Nam.                                      

8. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc nhóm.                                                                                

9. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng vận dụng kỹ năng và kiến thức chuyên ngành cần thiết cho việc học tập ở bậc sau đại học: kỹ năng tư duy độc lập, quản lý thời gian hiệu quả, vận dụng nhiều nguồn tư liệu khác nhau.