In ra giấy
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA HÀN QUỐC HỌC (HỆ CHÍNH QUY)
Ngày cập nhật 2.5.2021 (GMT+7)
- Chương trình đào tạp áp dụng khóa 2017, 2018: xem tại đây- Chương trình đào tạp áp dụng khóa 2019, 2020: xem tại đây ...
- Chương trình đào tạp áp dụng khóa 2017, 2018: xem tại đây
- Chương trình đào tạp áp dụng khóa 2019, 2020: xem tại đây
Khoa Hàn Quốc học (Faculty of Korean Studies - 한국학부)