In ra giấy
Thông báo thu hồ sơ trợ cấp xã hội của sinh viên học kỳ 2, năm học 2018 – 2019
Ngày cập nhật 1.2.2019 (GMT+7)
Thông báo thu hồ sơ trợ cấp xã hội của sinh viên học kỳ 2, năm học 2018 – 2019 Phòng CTSV thông báo về việc nhận hồ sơ xét hưởng trợ cấp xã hội đối với sinh viên hệ chính quy trong học kỳ 2, năm học 2018 – 2019 như sau: I. Đối tượng: (*) Bản sao là bản photo từ bản chính và có dấu chứng thực của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng. Lưu ý: - Mức trợ cấp: 140.000đ/tháng x 5 ...
Thông báo thu hồ sơ trợ cấp xã hội của sinh viên học kỳ 2, năm học 2018 – 2019

Phòng CTSV thông báo về việc nhận hồ sơ xét hưởng trợ cấp xã hội đối với sinh viên hệ chính quy trong học kỳ 2, năm học 2018 – 2019 như sau:

I. Đối tượng:


(*) Bản sao là bản photo từ bản chính và có dấu chứng thực của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng.

Lưu ý:
- Mức trợ cấp: 140.000đ/tháng x 5 tháng/học kỳ
- Sinh viên tải mẫu đơn tại đây.
- Sinh viên thuộc đối tượng 4, đã được nhận TCXH trong học kỳ 1, năm học 2018-2019 phải nộp lại hồ sơ mới để được tiếp tục xét cấp TCXH trong học kỳ này.


II. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian: Từ ngày 18/02/2019 đến 08/3/2019
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên (phòng B.002 – Cơ sở Đinh Tiên Hoàng hoặc phòng A.006 – Cơ sở Thủ Đức).
Mọi chi thông tin chi tiết và thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ số điện thoại: 028. 38293828 – số nội bộ: 111 hoặc email: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn

Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부